programy

W naszej ofercie znajdują się gotowe już aplikacje:

1. Ewidencja materiałowa prowadzona pod kątem działów utrzymania ruchu zawierająca:
– specyfikację maszyn,
– raporty zmianowe służb utrzymania ruchu,
– obsługę kolektorów danych,
– fakturowanie,
– generowanie plików JPK.

2. Ewidencja materiałowa prowadzona pod kątem obsługi firm produkcyjnych zawierająca:
– przygotowanie kalkulacji materiału, robocizny, sprzętu i usług obcych,
– rozliczenie czasu pracy osób i sprzętu,
– obsługę produkcji w toku i produktów gotowych,
– moduł zamówień do dostawców
– obsługę kolektorów danych,
– składanie zleceń przez kontrahentów za pomocą strony internetowej.
– fakturowanie,
– generowanie plików JPK.

3. Dziennik zdarzeń – program służący do rejestrowania zdarzeń na ciągach produkcyjnych i odpowiedzi na nie ze strony służb utrzymania ruchu. Dzięki temu osoba zgłaszająca awarię, problem lub sugestię może uzyskać informację, czy zostało podjęte działanie przez działy firmy odpowiedzialne za realizację danego zgłoszenia. Program pozwala na koordynację komunikacji pomiędzy działami firmy.

4. Ewidencja środków i odpadów chemicznych. Program pozwala na ewidencjonowanie środków i odpadów chemicznych stosowanych w firmie. Dzięki gromadzonym informacjom, możliwe jest generowanie różnych zestawień na życzenie służb sanitarnych. Ewidencjonowane są także karty poszczególnych środków w formie skanów lub dowolnych plików zawierających informację o środku chemicznym.

5. Program Hotel  – przeznaczony do prowadzenia małych hoteli lub pensjonatów. Umożliwia obsługę rezerwacji, w tym usług dodatkowych (parking, wyposażenie pokoi itp). Rezerwacje pokoi prezentowane są na czytelnym grafie. Prowadzona jest ewidencja pokoi i wyposażenia oraz księga meldunkowa. Rezerwujący może uzyskać potwierdzenie rezerwacji poprzez e-mail. Obsługiwane są cenniki sezonowe oraz standaryzacja pokoi. W program wbudowany jest moduł podstawowej księgowości, w tym: wystawienie faktur i paragonów, rejestry sprzedaży i należności, obsługa operacji kasowych i bankowych. Konstrukcja programu pozwala na zsumowanie wszystkich kosztów pobytu i w oparciu o nie wystawienie faktury.

 

Prowadzimy również usługi związane z tworzeniem oprogramowania na indywidualne życzenie klienta. 

 

Tu możesz się zapoznać z naszymi programami.

 

< OFERTA